Skontaktuj się z nami

Oprogramowanie SmartPack

SmartPack monitoruje i raportuje dane dotyczące środowiska i energii w lokalizacjach takich jak centra danych, firmy wielooddziałowe i stacje zdalne.


Oprogramowanie śledzi zużycie energii przez sprzęt IT i infrastrukturę w centrum danych oraz pomieszczeniach systemowych, zapewniając stałą efektywność energetyczną.
 

Ponadto Smartpack monitoruje i raportuje zmiany środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, wyciek wody, jakość powietrza.

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie data center - oprogramowanie SmartPack

Monitorowanie zużycia energii przez urządzenia IT i infrastrukturę w Twoim obiekcie.

Zarządzanie energią

 

Monitorowanie parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, wycieki wody i jakość powietrza.

Monitorowanie środowiska

 

Zapewnienie efektywności energetycznej w centrum danych i pomieszczeniach systemowych.

Analiza mocy i PUE

 

Tworzenie powiadomień dla wartości progowych, które użytkownicy mogą skonfigurować.

Alarm

 

Generowanie raportów retrospektywnych dotyczących monitorowania środowiska i energii.

Raport

 

Kontrola systemu scenariuszy stworzonych na podstawie alarmów.

Zarządzanie

 

Fakturowanie na podstawie realnego zużycia energii przez urządzenia.

Fakturowanie

 

Śledzenie lokalizacji za pomocą map online i offline.

Mapy

 

Wsparcie dla kamer o wysokiej rozdzielczości.

Kamery

 

Dostęp do urządzeń za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach.

Bezpieczeństwo

 

Szeroki zakres integracji urządzeń zewnętrznych.

Diagramy jednoliniowe

 

Obsługa kamer o wysokiej rozdzielczości

Monitorowanie centralne

 

Błędy połączenia

Stacje zdalne

Wyciek wody, dym, wibracje, ruch, raporty alarmowe itp.

Temperatura, wilgotność, przepływ powietrza, jakość powietrza, energia itp. Raporty efektywnego wykorzystania energii (PUE)

Raporty monitorowania środowiska Smart

 

Raporty zdolności chłodzenia i energetycznych

Trendy energetyczne

Wydajność chłodzenia

Koszty energii

Zużycie energii

Emisja dwutlenku węgla

Efektywne wykorzystanie energii (PUE)

Raporty monitorowania energii SmartPack

 

Szeroki zakres integracji urządzeń zewnętrznych.

Schematy jednoliniowe

 

Kontakt

Exagate

Produkty

Rozwiązania

KoldBlox© All Rights Reserved