Skontaktuj się z nami

Monitorowanie środowiska data center

05 lutego 2024

Exagate oferuje profesjonalny monitoring rozproszonego środowiska data center. Obejmuje on  parametry takie jak temperatura, wilgotność, wyciek wody czy dym. Kontroluje również przepływ powietrza, ruch, otwarcie drzwi pomieszczenia itp. Monitoring możliwy jest dzięki dedykowanym czujnikom.

 

KROK 1 – MONITOROWANIE


Monitoring oparty na urządzeniach hardware, możliwy dzięki różnorodnym i dedykowanym czujnikom oraz  jednostkom zarządzającym.

 

 • temperatura,
 • wilgotność,
 • wyciek wody (poprzez kabel wykrywający wodę),
 • przepływ powietrza,
 • analiza energii, napięcia, bieżące zużycie energii, współczynnik mocy itp.,
 • dym,
 • zamknięcie/otworzenie drzwi,
 • wykrycie ruchu,
 • kamera IP,
 • wszystkie typy wejść suchego kontaktu & wejścia cyfrowe,
 • wszystkie typy wejść analogowych.


Monitoring oparty  na oprogramowaniu SMARTPack, zintegrowany z urządzeniami poprzez porty RS-232, RS-485, Modbus, Jbus itp.

 

 • UPS, generatory, CRAC, RDS, analizatory energii, urządzenia telekomunikacyjne

 

KROK 2 – ALARMOWANIE

 

 • SMS,
 • e-mail,
 • powiadomienia głosowe poprzez telefon,
 • alarm poprzez oprogramowanie SMARTPack,
 • sygnał lub brzęczyk,
 • moduły LCD,
 • SNMP.

 

KROK 3 – ZARZĄDZANIE


Monitoring oparty na urządzeniach hardware.
Urządzenia (klimatyzatory, lampy, infrastruktura elektryczna, urządzenia elektroniczne) mogą być włączane i wyłączane poprzez wyjścia przekaźnikowe lub/i jednostki dystrybucji IP Power.

 

Monitoring oparty na oprogramowaniu.
Urządzenia mogą być zarządzane poprzez  połączenia RS-232, RS-485, Modbus, SNMP itp.


KROK 4 – RAPORTY & ANALIZY

 

 • tworzenie okresowych raportów i analiz,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • kontrola kosztów infrastruktury,
 • zmniejszanie kosztów operacyjnych,
 • podnoszenie jakości serwisu.

Kontakt

Exagate

Produkty

Rozwiązania

KoldBlox© All Rights Reserved