Exagate oferuje inteligentne systemy monitorowania środowiska  data center  jak również  zaawansowane rozwiązania z zakresu zarządzania energią w serwerowni.

Zdalny monitoring jednostek rozproszonych

Przedsiębiorstwa i organy wielooddziałowe jak np. instytucje finansowe, agencje rządowe, oddziały policji  a także stacje GSM i Radio/TV  często działają w surowych warunkach klimatycznych a dostęp do nich jest utrudniony. Aby ułatwić ich efektywne administrowanie, Exagate oferuje rozwiązania do zdalnego zarządzania parametrami środowiskowymi oraz energetycznymi w poszczególnych jednostkach.

Zdalny monitoring jednostek rozproszonych oferuje:

 • Kontrolę temperatury oraz wilgotności
 • Kontrolę wycieku płynów
 • Kontrolę emisji dymu, ruchu oraz otwierania drzwi
 • Kontrolę przepływu i jakości powietrza
 • Integrację z kamerą IP 24h na dobę
 • Monitorowanie generatorów, UPS-ów, klimatyzatorów oraz innych urządzeń poprzez protokoły  RS-232, RS-485, Modbus, SNMP itd.
 • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych poprzez moduł RS-485
 • Monitorowanie statusu sieciowego aktywnych urządzeń
 • Monitoring antywłamaniowy
 • Monitoring energiii
 • Zasilanie generatorów i resetowanie przełączników sieciowych poprzez wyjście przekaźnikowe
 • Ustawienie alarmów poprzez wysłanie wiadomości e-mail, SMS lub wiadomości głosowej do zdefiniowanych wcześniej użytkowników
 • Profesjonalne nagrywanie i archiwizowanie raportów
 • Scentralizowane monitorowanie różnych lokalizacji centrów danych przez użytkowników na różnych poziomach autoryzacji