Exagate oferuje inteligentne systemy monitorowania środowiska  data center  jak również  zaawansowane rozwiązania z zakresu zarządzania energią w serwerowni.

 

 

Exagate oferuje profesjonalny monitoring rozproszonego środowiska data center. Obejmuje on  parametry takie jak temperatura, wilgotność, wyciek wody czy dym. Kontroluje również przepływ powietrza, ruch, otwarcie drzwi pomieszczenia itp. Monitoring możliwy jest dzięki dedykowanym czujnikom.

KROK 1 – MONITOROWANIE
Monitoring oparty na urządzeniach hardware, możliwy dzięki różnorodnym i dedykowanym czujnikom oraz  jednostkom zarządzającym.

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Wyciek wody (poprzez kabel wykrywający wodę)
 • Przepływ powietrza
 • Analiza energii, napięcia, bieżące zużycie energii, współczynnik mocy itp
 • Dym
 • Zamknięcie/otworzenie drzwi
 • Wykrycie ruchu
 • Kamera IP
 • Wszystkie typy wejść suchego kontaktu & wejścia cyfrowe
 • Wszystkie typy wejść analogowych

Monitoring oparty  na oprogramowaniu SMARTPack, zintegrowany z urządzeniami poprzez porty RS-232, RS-485, Modbus, Jbus itp.

 • UPS, generatory, CRAC, RDS, analizatory energii, urządzenia telekomunikacyjne


KROK 2 – ALARMOWANIE

 • SMS
 • E-mail
 • Powiadomienia głosowe poprzez telefon
 • Alarm poprzez oprogramowanie SMARTPack
 • Sygnał lub brzęczyk
 • Moduły LCD
 • SNMP


KROK 3 – ZARZĄDZANIE

Monitoring oparty na urządzeniach hardware
Urządzenia (klimatyzatory, lampy, infrastruktura elektryczna, urządzenia elektroniczne) mogą być włączane i wyłączane poprzez wyjścia przekaźnikowe lub/i jednostki dystrybucji IP Power

Monitoring oparty na oprogramowaniu
Urządzenia mogą być zarządzane poprzez  połączenia RS-232, RS-485, Modbus, SNMP itp


KROK 4 – RAPORTY & ANALIZY

 • Tworzenie okresowych raportów i analiz
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola kosztów infrastruktury
 • Zmniejszanie kosztów operacyjnych
 • Podnoszenie jakości serwisu